A A A
A A A A

23 maja 2024 r. Imieniny obchodzą: Iwona, Micha, Dezyriusz

  To nasze początki:) Odwiedź nas jeszcze raz!    

Nasz Patron
Życiorys ks. Lewandowskiego
Uroczystość Nadania Imienia
150 Rocznica Śmierci Patrona
Hymn Szkoły
 
Festyn 3 Maja
Materiały filmowe
Archiwum
 
GALERIA
Sztandar
 
Archiwalia
Materiały filmowe
 
Warto odwiedzić
MEN
Szkoła Współpracy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Kultury
Przegląd Wodyński
 
 

MENU
Aktualności
Epidemia COViD-19
Informacje
Historia
Kadra pedagogiczna
RODO
BIP
Rejestr petycji
Kontakt
 
Przedszkole
Rekrutacja 2024/2025
Procedury bezpieczeństwa
 
Szkoła Podstawowa
Standardy Ochrony Małoletnich
Procedury bezpieczeństwa
 
Absolwenci
Księga Absolwentów
 
Zajęcia dodatkowe
Szkółka piłkarska KOLEKTYW
 
Realizowane projekty
Little superheroes
Szkoła równych szans - VI edycja
Z przyrodą za pan brat
 
 


 
Z przyrodą za pan brat
 
 

 

 

 

 

 

Pod wymienionym w tytule hasłem uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Seroczynie realizowali Program edukacji ekologicznej, który miał zwrócić uwagę odbiorców na problem dewastacji i konieczność ochrony środowiska najbliższej okolicy. Program był sfinansowany przez przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13908,27 zł i Gminę Wodynie w kwocie 2000 zł. Większość działań była prowadzona na terenie naszej Gminy.

 

 

 

 

Według założeń Programu zostały zrealizowane różnorodne przedsięwzięcia promujące ekologię i pogłębiające wiedzę ekologiczną. Podzieleni na grupy projektowe uczniowie pod opieką nauczycieli wykonali działania, których efektem są foldery, prezentacje, plakaty, gazetki oraz ulotki informacyjne. Inauguracji programu dokonano podczas akcji „Dzień Ziemi”. Odbyły się akcje: „Sprzątanie Świata” i „Dzień bez zakupów”, w których udział wzięli wszyscy uczniowie. Pozostałe działania realizowały już poszczególne grupy projektowe.

 

 

 

 

 

Grupa p. Teresy Waszczak analizowała biologiczny stan jakości wody rzeki Świder. Uczniowie otrzymali informacje dotyczące fauny i flory rzeki a na podstawie występujących organizmów (bioindykatorów) ocenili stan czystości wody. Dokonując ewidencji form ochrony przyrody Gminy Wodynie uczniowie poznali atrakcje przyrodnicze środowiska lokalnego oraz ocenili stan przyrody najbliższej okolicy. Kolejne działanie - realizacja projektu edukacyjnego pt.: Czy wiesz czym oddychasz? przyczyniło się do uzyskania świadomości nt. szkodliwości spalania odpadów w kotłowniach przydomowych. Ulotki informacyjne, które trafiły do środowiska lokalnego przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej a tym samym poprawy stanu środowiska.      

 

 

           

 

 

Kolejna grupa pod opieką p. Marzeny Szymańskiej analizowała budowę doliny rzecznej, formy działalności i funkcje rzeki. Podczas wyjazdu edukacyjnego do Tatrzańskiego Parku Narodowego uczniowie poznali specyfikę środowiska prawnie chronionego. Gazetka ścienna przybliżyła wszystkim postać św. Franciszka jako patrona ekologów zaś plakaty promujące Dzień bez Zakupów były formą protestu przeciw nadmiernemu konsumpcjonizmowi. Uczniowie zrozumieli, że bezmyślne kupowanie rzeczy niepotrzebnych, to zwiększenie ich produkcji, które wiąże się z negatywnymi zmianami w środowisku.

 

 

 

 

Grupa p. Jana Polaka zajęła się z kolei tematem odnawialnych źródeł energii. Uczniowie poznali alternatywne źródła energii z uwzględnieniem niekonwencjonalnych metod wytwarzania energii na terenie Gminy Wodynie. Podczas wyjazdu i wyjścia edukacyjnego uczniowie poznali zasadę działania stacji uzdatniania wody i stacji oczyszczania ścieków. Warsztaty wyjazdowe do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie poszerzyły wiedzę na temat różnorodności świata roślin i bioindykatorów. Podczas warsztatów uczniowie samodzielnie wykonali preparaty mikroskopowe, dokonali ich obserwacji i analizy.

Ostatnia grupa pod opieką p. Moniki Świętochowskiej dokonała analizy chemicznej próbek wody i gleby z różnych źródeł i miejsc najbliższej okolicy.

  

 

 

 

 

Przygotowane podczas realizacji projektu prezentacje multimedialne, plakaty, gazetki, ulotki informacyjne oraz dokumentacja fotograficzna posłużą do dalszej pracy z młodzieżą i współpracy ze środowiskiem lokalnym; będą też  wykorzystywane jako materiał edukacyjny do przeprowadzania zajęć o tematyce ekologicznej (podobnie zakupione plansze edukacyjne, zestawy do analizy biochemicznej czy gry i wydawnictwa o tematyce ekologicznej).

 

 

  

 

Zakupione w ramach Projektu wyposażenie Pracowni Ekologicznej  pozwoli na uatrakcyjnienie form zajęć i monitorowanie stanu  środowiska najbliższej okolicy.

Marzena Szymańska

Aby uzyskać powiększenie, nacisnij prawy klawisz myszy na wybranym zdjęciu
i z menu wybierz opcje "Powiększ zdjęcie"

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR