A A A
A A A A

23 maja 2024 r. Imieniny obchodzą: Iwona, Micha, Dezyriusz

  To nasze początki:) Odwiedź nas jeszcze raz!    

Nasz Patron
Życiorys ks. Lewandowskiego
Uroczystość Nadania Imienia
150 Rocznica Śmierci Patrona
Hymn Szkoły
 
Festyn 3 Maja
Materiały filmowe
Archiwum
 
GALERIA
Sztandar
 
Archiwalia
Materiały filmowe
 
Warto odwiedzić
MEN
Szkoła Współpracy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Kultury
Przegląd Wodyński
 
 

MENU
Aktualności
Epidemia COViD-19
Informacje
Historia
Kadra pedagogiczna
RODO
BIP
Rejestr petycji
Kontakt
 
Przedszkole
Rekrutacja 2024/2025
Procedury bezpieczeństwa
 
Szkoła Podstawowa
Standardy Ochrony Małoletnich
Procedury bezpieczeństwa
 
Absolwenci
Księga Absolwentów
 
Zajęcia dodatkowe
Szkółka piłkarska KOLEKTYW
 
Realizowane projekty
Little superheroes
Szkoła równych szans - VI edycja
Z przyrodą za pan brat
 
 


 
Nauczanie zdalne
 
 

 

Wybierz kategorie:

Informacja w sprawie organizacji nauczania zdalnego od 25 marca 2020 r. (2020-03-27 12:03:46)

Szanowni Państwo!  Począwszy od 16 marca realizowaliśmy w naszej szkole nauczanie zdalne. Opracowany został uproszczony harmonogram zajęć dla klas IV-VI, a nauczyciele realizowali zajęcia powtarzające i utrwalające wiedzę oraz doskonalące umiejętności. Uznaliśmy, że wprowadzenie takich działań jest konieczne dla zdobycia doświadczenia w takiej właśnie formie nauczania, zakładając, że może być ono nam wszystkim potrzebne w dłuższej, niż wcześniej zakładano, perspektywie czasu. Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. potwierdziło nasze przewidywania: do 10 kwietnia 2020 r. szkoły będą nauczać zdalnie. Począwszy od jutra rozpoczynamy kolejny etap funkcjonowania w tej nowej i trudnej rzeczywistości, a „trudna rzeczywistość” wymaga od nas wszystkich trudnych decyzji, wyrzeczeń, poświęceń, ale także wzajemnego zrozumienia i życzliwości...czytaj dalej...


 1. Utrzymujemy większość zasad dotyczących zdalnego nauczania, które obowiązywały do tej pory. Podstawową formą kontaktu jest dziennik elektroniczny LIBRUS oraz adresy mailowe na platformie Office 365, która pozostaje również główną platformą wymiany plików, tworzenia i edycji dokumentów, organizacji spotkań online itp. Wszyscy uczniowie i nauczyciele posiadają konta indywidualne, a jeżeli utracili dane logowania zostaną one zresetowane i przekazane użytkownikom.

 2. Nauczyciele mają również możliwość określania innej formy kontaktu. W przypadku uczniów bez dostępu do internetu (w naszej szkole są to pojedyncze przypadki) będzie to kontakt telefoniczny. Dodatkowymi platformami do pracy będą: eduelo.pl, epodreczniki.pl, dyktanda.pl i inne, wybrane i sprawdzone przez nauczycieli.

 3. W związku z obowiązkami nałożonymi przez MEN, w trosce o higienę pracy uczniów i ich funkcjonowanie w tej nowej rzeczywistości, po analizie zasobów sprzętowych, możliwości i umiejętności, życia rodzinnego, dokonana została modyfikacja tygodniowego planu zajęć. Nastąpiło to w uzgodnieniu z nauczycielami, po konsultacjach z Radą Rodziców i Organem Prowadzącym. Głównym celem tej modyfikacji jest rzeczywista korzyść i realna możliwość efektywnej pracy nauczyciela i ucznia w tej zupełnie nowej formule.

 4. Szczegółowy plan pracy poszczególnych klas oraz plan dodatkowych konsultacji zostanie przekazany poprzez wychowawców oraz zamieszczony w systemie Librus. Wychowawcy przekażą Państwu również szczegółowe informacje zebrane od nauczycieli przedmiotów na temat zakresu materiału przewidzianego do realizacji w ciągu tygodnia.

 5. W ramach konsultacji wszyscy nauczyciele obligatoryjnie będą dostępni do godziny 13.30. jak również w innych godzinach ustalonych z uczniami.

 6. Godziny realizacji zajęć kształcenia specjalnego i indywidualnych zajęć wyrównawczych zostaną ustalone z rodzicami uczniów korzystających z tej formy.

 7. Prosimy Państwa o motywowanie dzieci do pracy wg. ustalonego planu zajęć. Nauczyciele wychowania fizycznego, przyrody i pedagog szkolny opracowują zbiór zaleceń odnośnie higieny pracy ucznia w domu. Bardzo ważne jest uporządkowanie dnia i przestrzeganie przyjętych zasad czasowych. Daje również możliwość łatwiejszego kontaktu z nauczycielem.

 8. Zadania przekazane do realizacji przez nauczycieli uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom.

 9. W kolejnej informacji przekażę Państwu zasady monitorowania postępów uczniów, oceniania oraz kontroli udziału w zdalnych zajęciach.

 10. Nauczyciel informatyki będzie cały czas do dyspozycji uczniów, nauczycieli i rodziców nadzorując pracę systemów, aktualizując dane użytkowników, pomagając w uzyskiwaniu dostępu do kont itp. (ewa_wideńska@zsseroczyn.pl )

 11. Wszelkie wątpliwości proszę - w miarę możliwości - wyjaśniać z wychowawcami klas, gdyż to oni odpowiadają za koordynację zdalnego nauczania w swojej klasie.

 12. We wszelkich problematycznych sytuacjach proszę o bezpośredni kontakt poprzez system LIBRUS, mail:  sekretariat@zsseroczyn.pl; janusz_eleryk@zsseroczyn.pl oraz telefonicznie: 501 064 312

 

 

Jeszcze raz bardzo proszę o wzajemne zrozumienie, cierpliwość i wyrozumiałość gdyż sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Zdaję sobie sprawę z tego, że bez Państwa pomocy nie jesteśmy w stanie realizować zdalnego nauczania. Wiem o przeciwnościach, niedomaganiach sprzętowych i sieciowych, braku lub niedoskonałości pewnych umiejętności, który dotyczy wszystkich. minusach, niedoskonałościach i wadach. Dlatego wszystkich proszę o…spokój, który będzie nam wszystkim bardzo potrzebny.

 

 

Mam nadzieję, że już całkiem niedługo wrócimy niedługo do wspólnej, normalnej pracy i razem będziemy naprawiać to, co nam się trochę popsuło. A teraz…bardzo liczę na Państwa wsparcie, uwagi i pomoc, bo przecież dobro dzieci jest dla nas wszystkich najważniejsze i nawet jeżeli dążąc do tego celu popełniamy błędy, o które w tej sytuacji wyjątkowo łatwo, razem z pewnością uda nam się je naprawić.

 

 

p.o. dyr  /-/ Janusz Eleryk
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR